1

Eigenschappen

Eigenschappen Basic Engineering Detail Engineering Paneelbouw Samenbouwen Onderhouden

Omschrijving

De eigenschappen en voorkeuren van de besturing worden vastgelegd.


Algemene project eigenschappen

Deze eigenschappen hebben geen inhoudelijk impact op de besturing. Denk hierbij aan de naam en omschrijving van het project.


Algemene instellingen

Dit zijn instellingen, die voor meerdere engineeringsdisciplines van belang zijn. Denk hierbij aan de taal waarin gedocumenteerd moet worden, in welk land de besturing komt te staan, de omgevingstemperatuur et cetera.


Elektrische instellingen

Deze instellingen hebben impact op het elektrische deel van de besturing. Naast de voorkeuren (merk, type) voor de verschillende artikelsoorten in de besturing, gaat het hierbij bijvoorbeeld om de gewenste stuurspanning, kortsluitvastheid van de installatie en toe te passen draadkleuren.


Pneumatische instellingen

Deze instellingen hebben impact op het pneumatische deel van de besturing. Naast de voorkeuren (merk, type) voor de verschillende artikelsoorten in de besturing, gaat het hierbij bijvoorbeeld om de toe te passen slangkleuren.


Nummering

Voorkeuren voor de codering van de hoofdonderdelen (vooral de actoren, sensoren en besturingseenheden (PLC-Racks).