Onze Branches


Configure4Me! is gemaakt om te ondersteunen bij het ontwerpen van industriële besturingen en kan in iedere branche toegepast worden. Hieronder een aantal voorbeelden waar Configure4Me! haar meerwaarde al heeft bewezen.

Automotive

Ontwerpers van machines en installaties in de automative dienen te voldoen aan de extreem hoge productie-eisen en aantallen die door deze branche gesteld worden. Alle aandacht is nodig om de juiste keuzes te make en het ontwerp aan deze eisen te laten voldoen. Het Configure4Me! platform heeft bewezen een bijzonder goede aanvulling te zijn voor deze branche. Door gedurende het gehele proces inzicht te geven in de kwaliteit van engineering data en door repeterende stappen te automatiseren, kunnen engineers zich volledig richten op de extreme eisen van de klant en de specials in het besturingsontwerp.

Maritiem

Besturingen in de maritieme industrie kenmerken zich met name door de bijzondere productievolgorde van de schepen, het grote aantal objecten dat bestuurd moet worden en het beheren van de hieruit voortvloeiende informatiestromen. Scheepsbekabeling dient vaak gelegd te worden, nog voordat de bijbehorende besturingen ontworpen zijn. Wijzigingen die achteraf doorgevoerd moeten worden zijn veelal kostbaar en tijdrovend.

Het is dan ook zaak om vanaf het begin goed te documenteren welke objecten in het schip met de besturing verbonden moeten worden, waar deze objecten en de te ontwerpen besturingskasten zich bevinden en wat voor kabels hierbij gebruikt moeten worden. 

Het Configure4Me! platform sluit hier perfect op aan, doordat alle te besturen objecten en besturingskasten vastgelegd kunnen worden. Naarmate duidelijk wordt wat de precieze eigenschappen zijn van de te besturen objecten en aan welke eisen de besturing moet voldoen, kan Configure4Me! uitrekenen hoeveel onderdelen en IO hiervoor nodig zijn in de besturing.

Configure4Me! kan dan ook op ieder gewenst moment inzicht welke informatie compleet is, waar nog informatie ontbreekt en hoe de besturing zich ontwikkelt.

Pharma

De farmaceutische industrie kenmerkt zich door de hoge eisen die aan machines, installaties en bijbehorende besturingen worden gesteld. De voorgeschreven nauwkeurigheid dient aantoonbaar gerealiseerd te kunnen worden en de geleverde documentatie dient, tot op de draad, exact overeen te komen met de geleverde machines en installaties.

Het Configure4Me! platform sluit hier naadloos op aan, doordat de eisen die aan de bijbehorende besturing worden gesteld vanaf de concept fase gedocumenteerd kunnen worden. Configure4Me! kan op ieder moment controleren of alle benodigde informatie gespecificeerd en volledig is. In een continue proces wordt deze informatie verder verrijkt totdat de resulterende besturingskasten ontstaan. Door dit continue proces en door het automatiseren van verschillende gedetailleerde ontwerpprocessen draagt Configure4Me! bij aan een uiterst consistente dataset van uitzonderlijk hoge kwaliteit.

Industry

Ontwerpers van machines en installaties in de industrie dienen te voldoen aan de extreme omstandigheden waaronder de besturingen moeten worden, zoals hoge temperaturen en explosie-gevoelige omgevingen. Daarnaast worden hoge eisen gesteld aan de kwaliteit en kwantiteit van de producten die met de machines en installaties geproduceerd worden. Alle aandacht is nodig om de juiste keuzes te make en het ontwerp aan deze eisen te laten voldoen. Het Configure4Me! platform kan hier perfect bij ondersteunen. Door gedurende het gehele proces inzicht te geven in de kwaliteit van engineering data en door repeterende stappen te automatiseren, kunnen engineers zich volledig richten op de extreme eisen van de klant en de specials in het besturingsontwerp.

Water

In deze branche komen de machines en installaties veelal voort uit proces ontwerpen, de zogenaamde P&ID's. Met het Configure4Me! platform worden deze ontwerpen overgenomen en verrijkt met besturingstechnische details. De seamless dataflow die met Configure4Me! gerealiseerd wordt, zorgt voor een consistent en herkenbaar ontwerp door het gebruik van de voorgeschreven coderingen uit de P&ID's en de specifiek toegepaste typicals die veelal door de eindgebruiker worden voorgeschreven.

Oil & Gas

Deze branche kenmerkt zich door P&ID gedreven ontwerpen, waarbij complexiteit, nauwkeurigheid en veiligheid het maximale vragen van ontwerpers en de installaties en machines inclusief bijbehorende besturing. Configure4Me! zorgt ervoor dat ontwerpers gedurende het gehele ontwerpproces ontzorgd worden en zich volledig kunnen richten op voorgenoemde kenmerken.