Power your engineering with  Configure4Me!

And keep pushing your engineering to the next level

Configureren, automatiseren & beheren

Configure4Me! is ontworpen om op eenvoudige wijze een besturing te specificeren, ontwerpen, bouwen en onderhouden. Op het moment dat u voor het eerst nadenkt over een nieuwe besturing, kunt u dit vastleggen in de project designer van Configure4Me! De project designer helpt bij het ordenen en op een eenduidige en concrete manier uw ideeën vast te leggen, zonder dat u hoeft na te denken over eindeloze details. Naarmate de tijd vordert, zullen de details van de besturing duidelijker worden. Deze details kunt u vervolgens vastleggen in de project designer. Zijn alle details voor (een deel van) de besturing vastgelegd, dan kan de project designer het ontwerp valideren. U krijgt duidelijke en gerichte feedback waar uw ontwerp nog onvolledig is, zodat u gericht de laatste hand kunt leggen aan de specificaties van uw besturing. Zodra de specificatie van de besturing compleet is, kan het hieruit voortvloeiende besturingsontwerp berekend worden.

Ik wil meer weten, neem contact met mij op!

Stap voor stap

Van concept tot en met maintenance

In het Configure4Me! platform doorloopt een besturing een aantal stappen. Deze worden hier verder toegelicht.

1

Eigenschappen

De algemene projecteigenschappen en -eisen van de besturing worden vastgelegd. Wat is de naam van het project, in welk land komt de besturing te staan, in welke taal moet de documentatie opgeleverd worden? Maar ook technische voorkeuren zoals toe te passen fabrikanten, gewenste draadkleuren, toe te passen stuurspanning et cetera.


Lees meer
2

Basic Engineering

De hoofdonderdelen (sensoren en actoren) uit de besturing en verschillende besturingsstructuren (IEC81346 structuur, PLC, voeding et cetera) worden gedefinieerd. De hoofdonderdelen kunnen vervolgens aan de verschillende structuren worden gekoppeld. Voordat met de volgende stap - detail engineering - begonnen wordt, kan worden gecontroleerd of de configuratie van ieder onderdeel volledig is. De gebruiker krijgt duidelijke meldingen waar de configuratie nog aandacht nodig heeft.


Lees meer
3

Detail Engineering

Nadat een onderdeel volledig is geconfigureerd, kan de bijbehorende schakeling automatisch worden berekend. Voor elk component in de schakeling wordt aan de hand van de voorkeursinstellingen en configuratie een geschikt artikel gezocht. Ook de benodigde PLC in- en uitgangen worden automatisch berekend. Wat rest is om deze schakeling te documenteren in de vorm van bijvoorbeeld een schema, 3D-kastindeling, PLC-code of een stuklijst.


Lees meer
4

Paneelbouw

Het detail ontwerp is afgerond en gedocumenteerd in de vorm van schema's, 3D-kastindelingen, stuklijsten, bedradingslijsten en kan nu gebouwd worden. Alle benodigde documentatie wordt beschikbaar gesteld via Configure4Me! Ook CAM-bestanden (Computer Aided Manufacturing), waarmee de panelenbouw geautomatiseerd kan worden, kunnen beschikbaar worden gesteld.


Lees meer
5

Samenbouwen

De gebouwde besturingskasten kunnen geïntegreerd worden met de rest van de machine/installatie. Alle benodigde documentatie wordt beschikbaar gesteld via Configure4Me! Door de toegepaste inbouwplaatsstructuur kan relevante documentatie voor het samenbouwen eenvoudig beschikbaar worden gesteld.


Lees meer
6

Onderhouden

De besturing en de hieruit voortvloeiende documenten kunnen te allen tijde geraadpleegd worden in het Configure4Me! platform.


Lees meer