2

Basic Engineering

Eigenschappen Basic Engineering Detail Engineering Paneelbouw Samenbouwen Onderhouden

Omschrijving

De doelstelling tijdens deze stap is het vastleggen van de hoofdonderdelen in de besturing. Van ieder onderdeel wordt vastgelegd wat de code (bijvoorbeeld de TAG-code), de omschrijving, het artikelnummer is en hoe het bestuurd moet worden.

Daarnaast kunnen verschillende structuren gedefinieerd worden en kunnen de hoofdonderdelen aan deze structuren toegekend worden. De volgende structuren kunnen worden gedefinieerd:


  • IEC81346 structuren (=groep en +inbouwplaats)
  • PLC besturingsstructuur
  • Voedingsverdeling


Het doel van deze structuren is om van ieder onderdeel aan te geven waar het zich in de installatie bevindt, door welk PLC-rack het gestuurd wordt en door welke groep het gevoed wordt. De gebruiker kan de onderdelen vanuit de verschillende structuur perspectieven bekijken. 


Als deze configuratie werkzaamheden zijn voltooid, kan de resulterende configuratie worden gevalideerd.  De gebruiker krijgt dan duidelijke meldingen die uitleggen waar de configuratie nog onvolledig is en aanvullende input nodig is. Als blijkt dat er voor een onderdeel geen aandachtspunten meer zijn, kan de bijbehorende detail engineering worden gestart.