Push your limits with Configure4Me! 

Van concept tot en met onderhoud


Het Configure4Me! platform is een innovatieve en professionele oplossing en ondersteunt de gehele lifecycle van industriële besturingen; van concept tot en met onderhoud. Configure4Me! ondersteunt door te documenteren, configureren, valideren, automatiseren en raadplegen.

 

 Door het gebruik van Configure4Me! hebben gebruikers maximale controle op het projectverloop en kunnen volledig zich richten op de samenwerking met de klant en andere partijen en met het doorvoeren van innoverende (deel)oplossingen.

Lees meer...

Project

Project lifecycle
1

Eigenschappen

De algemene projecteigenschappen en -eisen van de besturing worden vastgelegd. Wat is de naam van het project, in welk land komt de besturing te staan, in welke taal moet de documentatie opgeleverd worden? Maar ook technische voorkeuren zoals toe te passen fabrikanten, gewenste draadkleuren, toe te passen stuurspanning et cetera.

More
2

Basic Engineering

De hoofdonderdelen (sensoren en actoren) uit de besturing en verschillende besturingsstructuren (IEC81346 structuur, PLC, voeding et cetera) worden gedefinieerd. De hoofdonderdelen kunnen vervolgens aan de verschillende structuren worden gekoppeld. Voordat met de volgende stap - detail engineering - begonnen wordt, kan worden gecontroleerd of de configuratie van ieder onderdeel volledig is. De gebruiker krijgt duidelijke meldingen waar de configuratie nog aandacht nodig heeft.

More
3

Detail Engineering

Nadat een onderdeel volledig is geconfigureerd, kan de bijbehorende schakeling automatisch worden berekend. Voor elk component in de schakeling wordt aan de hand van de voorkeursinstellingen en configuratie een geschikt artikel gezocht. Ook de benodigde PLC in- en uitgangen worden automatisch berekend. Wat rest is om deze schakeling te documenteren in de vorm van bijvoorbeeld een schema, 3D-kastindeling, PLC-code of een stuklijst.

More
4

Paneelbouw

Het detail ontwerp is afgerond en gedocumenteerd in de vorm van schema's, 3D-kastindelingen, stuklijsten, bedradingslijsten en kan nu gebouwd worden. Alle benodigde documentatie wordt beschikbaar gesteld via Configure4Me! Ook CAM-bestanden (Computer Aided Manufacturing), waarmee de panelenbouw geautomatiseerd kan worden, kunnen beschikbaar worden gesteld.

More
5

Samenbouwen

De gebouwde besturingskasten kunnen geïntegreerd worden met de rest van de machine/installatie. Alle benodigde documentatie wordt beschikbaar gesteld via Configure4Me! Door de toegepaste inbouwplaatsstructuur kan relevante documentatie voor het samenbouwen eenvoudig beschikbaar worden gesteld.

More
6

Onderhouden

De besturing en de hieruit voortvloeiende documenten kunnen te allen tijde geraadpleegd worden in het Configure4Me! platform.

More

Use Cases

More Use Cases
Meet our team Configure4me

Meet our team.
Feel free to contact us!

+31 341 263714
info@configure4me.com